KLAUZULA INFORMACYJNA  

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informuję, iż:

<>1.Inspektorem ochrony danych osobowych jest Pan Artur Siwiński tel. 510 409 992 e-mail: inspektor@rodo-siwinski.pl,
  • Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu przedstawiania i przesyłania ofert handlowych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. na podstawie zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.
  • Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty współpracujące z nami w zakresie usług IT, logistyki, specjalistycznych oprogramowań. Odbiorcami mogą być także podmioty świadczące usługi kurierskie lub operator pocztowy.
  • Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
  • Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne.
  • Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych.
  • Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
  • Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Państwa narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Informacje o sposobie składania skargi dostępne są na stronie internetowej organu nadzorczego.